Tillbaka till nyhetslista
18 Nov 2016

Rutin för operatörsbyten

Rutin för operatörsbyten

Rutinbeskrivningen för operatörsbyten för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag är uppdaterad.

Rutinen är ändrad med anledning av att Telias hyrda fiberaccesser för nämnda produkter är inlagda i kundportalen. Dokumentet är, som tidigare publicerade rutiner, tillgänglig under fliken Produktinformation på webbsidan Avtal & dokument, under respektive produkt för Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.