Tillbaka till nyhetslista
15 Nov 2016

Pressmeddelande: Skanova förvärvar fibernät på Gotland

Pressmeddelande: Skanova förvärvar fibernät på Gotland

Telia Companys dotterbolag Skanova köper fibernät på Gotland av bolaget Fiberx Sweden AB. Förvärvet innebär att Skanova fortsätter att utveckla och drifta det fibernät som Fiberx byggt innanför ringmuren i Visby.

Fiberx Sweden AB grundades 2015 av Benkt Linnander och har under de två senaste åren byggt det fibernät som Skanova nu köper. Nätet är ett öppet nät, och kunderna kan redan idag välja bland annat Telia som tjänsteleverantör. Köpet innebär att Skanova kommer att äga och drifta fibernätet.

– ”Vi är mycket stolta över att kunna genomföra den här affären med Skanova. Att våra nät möter Skanovas höga kvalitetskrav utgör ett viktig erkännande inför våra planerade fortsatta utbyggnader av stadsnät”, säger Fiberx VD Benkt Linnander.

Joakim Aspelin, Chef Infrastruktur Region Nord på Skanova som ansvarat för affären säger;
– ”Det är otroligt roligt att vi fått möjlighet att förvärva det här nätet i Visby. Visby är en intressant ort ur många perspektiv och den här affären ger oss bra förutsättningar att erbjuda boende och företag högkvalitativa bredbandstjänster”.

Till en början kommer nätet att ha cirka 1300 anslutningar och Skanova planerar för en fortsatt utbyggnad och beräknar komma upp i cirka 2000 anslutningar totalt.

– ”Förvärvet ger oss en stark position i Visby och är ett bra komplement till befintliga nät som vi har i angränsade områden på Gotland. Det är kort och gott helt i linje med Skanovas vilja att arbeta aktivt för digitaliseringen av Sverige”, säger Skanovas VD, Henrik Norrbom.

För mer information kontakta:

Ola Rantatalo, Kommunikationschef Skanova, 070-227 22 25

Om Skanova

Skanova äger och driver Sveriges största öppna nät. Vårt högkvalitativa fiber- och kopparnät täcker hela Sverige, har en mycket hög driftsäkerhet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Med nätet som bas kan våra kunder erbjuda förstklassiga produkter inom bredband, mobiltelefoni och kabel-tv till företag och privatpersoner. Skanova är ett helägt dotterbolag till Telia Company.