Tillbaka till nyhetslista
21 Jan 2016

Nätförändring i Halmstad

Nätförändring i Halmstad

Halmstads kommun uppför ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen i Halmstad vilket påverkar Skanovas kabelanläggningar. Skanova kommer därför att göra nät- och omkopplingsarbeten i området under våren 2016.

Kopparnätet för adresser öster om Pilefeltsgatan samt norr och söder om Laholmsvägen kommer att få nya kabelvägar och anslutas till telestationerna HST KC02 och HST KC07 istället för HST.

De aktiva kopparaccesserna måste flyttas över till etableringar på telestationerna HST KC02 respektive HST KC 07. Arbetena kommer att vara klara till den 31 maj 2016.

Operatörer som berörs av nätförändringen har informerats. Om du har frågor om flytten är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Gulmarkerat område visar ungefärligt det område som berörs av nätförändringarna vid nya resecentrum i Halmstad.