Tillbaka till nyhetslista
28 Sep 2016

Inbjudan till samråd för telestationer och teknikskåp (miljöskåp)

Inbjudan till samråd för telestationer och teknikskåp (miljöskåp)

Fram till 12 oktober pågår samråd för telestationerna Stenungsön (STGN) och Gävle (GL/B) samt teknikskåp på Dyrön (RNÄ P750).

Ny telestation, Stenungsön (STGN)

Den nya telestationen planeras att sättas upp under 2016-2017 för att erbjuda boende på Stenungsön fiber. Telestationen blir ett nytt stationsområde som täcker Stenungsön och får stationsbeteckning STGN.

Moderniserad telestation, Gävle (GL/B)

I samband med en modernisering under 2017 kommer telestationen att få nya lokaler. Operatörer som är etablerade på stationen idag har fått separat information. Nya etableringar beställda inom samrådstid beräknas kunna levereras i kvartal 4, 2017.

Nytt teknikskåp, Dyrön (RNÄ P750)

Det nya teknikskåpet ska förse Dyrön och delar av Åstol med fiber. Skåpet är ett sk miljöskåp som är tempererat för aktiv utrustning och kommer att sättas upp hösten 2016.

Förfrågan och beställning av etablering

Mer information om de aktuella samråden finns på www.skanova.se: när du loggat in på skanova.se, i sidfoten välj Samråd under rubriken Produkter & Nät. Här finns även information om tidigare samråd. Notera att du måste vara inloggad för att kunna se webbsidan Samråd.