Tillbaka till nyhetslista
8 Dec 2016

Inbjudan till samråd för teknikutrymme

Inbjudan till samråd för teknikutrymme

Nu pågår samråd inför flytt av teknikutrymme vid Arlanda, ARL, under 2017/2018.

Fram till den 23 december 2016 inbjuds operatörer som inte är etablerade i befintligt teknikutrymme till samråd för att ha möjlighet att göra förfrågan på utrymmet i samband med flytten. Operatörer som är etablerade i teknikutrymmet idag har fått separat information.

Nya etableringar planeras att levereras i samband med flytt kvartal Q4 2017 – Q1 2018.

Information på skanova.se

Mer information om det aktuella samrådet finns på www.skanova.se. När du loggat in på skanova.se, i sidfoten välj Samråd under rubriken Produkter & Nät. Här finns även information om tidigare samråd. Notera att du måste vara inloggad för att kunna se webbsidan Samråd.