Tillbaka till nyhetslista
15 Apr 2016

Flytt av telestation i Nykvarn

Flytt av telestation i Nykvarn

Nykvarns centrum ska byggas om och byggnaden där telestationen är placerad i idag kommer att rivas. Därför kommer telestationen, TGE, att flyttas till en byggnad 100 meter från nuvarande plats under hösten 2016.

Omkoppling kommer att ske den 30 september 2016 och ombesörjs av Skanova. Operatörer som berörs av flytten har informerats.

Om du har frågor om flytten är du välkommen att kontakta Skanova Kundservice.