Tillbaka till nyhetslista
21 Jun 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 oktober 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 oktober 2016

Avtalsvillkoren har ändrats för kundportalens sökverktyg, Skanova Operatörstrunk, Skanova Fiber 2009, Skanova Samlokalisering, Skanova Inplacering och Skanova Arbifas. Komplementet till Skanovas Referenserbjudande och NetBusiness-avtalet har justerats.

Adressök, Telefonnummersök, Förbindelsenummersök och Kartsök

Skanovas sökverktyg, vilka är tillgängliga inloggat i kundportalen, har utvecklats under våren och alla sökningar i dem är nu utan avgift. Sökverktygens avtalsvillkor flyttas från Skanovas Referenserbjudande och kommer från 1 oktober 2016 att ingå i NetBusiness-avtalet.

Från 1 oktober 2016 upphör därmed följande produktbilagor att gälla:
Produktbilaga Adressök, version 2.0
Produktbilaga Telefonnummersök, version 2.0
Produktbilaga Förbindelsenummersök, version 2.0
Produktbilaga Kartsök, version 1.0

Skanova Operatörstrunk

Produktspecifikationen, version 4.0, har kompletterats då produkten nu även erbjuds med LC- kontakt.

Skanova Fiber 2009

Produktbilagan, version V, samt Prislistan, version Y, har justerats så att det framgår att transportnätsförbindelsers periodiska avgift erbjuds mot offert i de fall en teknisk undersökning krävs.

Skanova Samlokalisering och Skanova Inplacering

Produkternas prislistor, Skanova Samlokalisering, version 12.0, och Skanova Inplacering, version 3.0, har kompletterats med avgift som tillämpas om operatör inte har tagit bort kundägd utrustning i samband med avslutat hyresavtal.

I Skanova Samlokalisering produktspecifikation, version 7.0, är punkt 5.4.3, Klimatsystem har justerats gällande krav på luftutsläpp.

Skanova Arbifas

Produktspecifikation, version 6.0, har justerats under punkt 4.1 Arbifas vid nybeställning, tabellen Arbetsmoment och innehåll-nybeställning fiber, har ändrats vad gäller håltagning och arbete i unika byggnader.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt. Avtalsdokumenten gäller från den 1 oktober 2016 .

Komplement till Skanovas Referenserbjudande

I Komplement till Skanovas Referenserbjudande har information under rubrik Felanmälan ändrats till att felanmälan nu sker i kundportalens nya felanmälningsgränssnitt ”Felanmälan & Reklamation”. I tabellen under rubriken Skanova tillämpar i regel följande offert- och leveranstider, har leveranstid för Skanova Fiber 2009 normalleverans justerats.

Komplement till Skanovas Referenserbjudande, version 16.0 gäller från 1 juli 2016. Du hittar det uppdaterade dokumentet på skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.

NetBusiness avtalet

NetBusiness avtalet har uppdateras till att omfatta hela kundportalen, inklusive alla sökverktyg samt connectgränssnittet. Avtalets huvudbilaga kompletteras med punkt 6, Immateriella rättigheter, samt justeras i punkt 1 Allmänt och punkt 12 Kontaktpersoner - Meddelanden. NetBusiness huvudavtal, version 5.0 gäller från och med 1 oktober 2016.