Tillbaka till nyhetslista
30 Nov 2015

Stormskador i västra Sverige efter stormen Gorm

Stormskador i västra Sverige efter stormen Gorm

Under söndagen 29 september drog stormen Gorm in över Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län. Det är fortfarande strömavbrott i många av de drabbade områdena så alla förväntade skador på telenätet är ännu inte lokaliserade men det finns relativt stora skador på nätet.

Uppdaterad 15-12-01 11.00
Nu förstärker vi och våra entreprenörer med alla tillgängliga resurser till drabbade områden och följer rapportering, larm och inkommande fel till vår Driftledning.

Till följd av stormen aviserar vi nu förlängda servicetider med upp till 10 dagar i områdena i norra Skåne, Halland, Kronobergs län, Blekinge och Kalmar län. Se mer om aktuellt serviceläge i Skanovas nät.

Rapportera in nätskador 

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app. ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till natcenter@skanova.se

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt).

Om abonnenten som är drabbad av en skadad kabel är känd - så felanmäl alltid direkt till berörd teleoperatör eller tjänsteleverantör.