Tillbaka till nyhetslista
11 Jan 2015

Stormen Egon har dragit in över södra Sverige och Västkusten

Stormen Egon har dragit in över södra Sverige och Västkusten

Skanova följer rapportering, larm och inkommande fel till vår Driftledning. Vi har också löpande dialog med våra entreprenörer som ansvarar för röjning av ledningsgator och reparation av nedblåsta ledningar.

Uppdaterad 150113

I nuläget indikerar operatörerna på en hög volym av inrapporterade fel och vi bedömer att Skanova har en avsevärd skadepåverkan på nätet. På sidan Nätinformation kan du följa serviceläget och kundanmälda fel per län, kommun och ort.

Vi förstärker bemanningen genom Skanovas insatsstyrka med tekniker i första hand längs västkusten och i Småland. Skanovas entreprenörer koncentrerar sina resurser till de mest utsatta områdena.

Skanova aviserar förlängda servicetider med preliminärt 6 dagar i områdena kring Göteborg, Uddevalla, Borås, Jönköping, Kalmar, Norrköping, Helsingborg och Kristianstad.

Rapportera in nätskador 

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app. ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till natcenter@skanova.se

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt)