Tillbaka till nyhetslista
29 Apr 2015

Skanova Service – snabbare felavhjälpning

Skanova Service – snabbare felavhjälpning

Vi erbjuder tilläggsprodukten Skanova Service utifrån en geografisk täckning som är indelad i tre servicenivåer, vilket gäller för både koppar- och fiberprodukter.

Nu är ett flertal nya stationsområden tillagda i den geografiska täckningen. Det uppdaterade dokumentet som visar servicenivå per stationsområde finns att ladda ned på webbsidan Geografisk täckning.

Läs mer om hur du kan erbjuda dina kunder snabbare felavhjälpning med Skanova Service.