Tillbaka till nyhetslista
29 Jun 2015

Resultat efter samråd inför planerad produktutveckling

Resultat efter samråd inför planerad produktutveckling

Under perioden 29 april till 30 maj 2015 genomfördes ett samråd för eventuell produktutveckling av installation av operatörsägd utrustning i samband med leverans av förbindelse respektive felavhjälpning av operatörsägd utrustning i samband med felavhjälpning av förbindelse där fel visar sig inte finnas i Skanovas nät.

Baserat på inkomna svar ser Skanova inte någon efterfrågan på en tilläggsprodukt riktad mot teleoperatörernas privatkundsmarknad för modembyte efter anslutningspunkten. Det finns däremot ett litet intresse för en sådan tilläggsprodukt riktad mot teleoperatörernas företagsmarknad för felavhjälpning med modembyte (eller byte av annan utrustning).

Däremot visar de inkomna svaren från samrådet att det finns en efterfrågan på en tilläggsprodukt för installation av operatörsägd utrustning i samband med leverans av förbindelser till teleoperatörernas företagskunder.

Skanova kommer fortsätta arbeta med en sådan utveckling, i första steget leverans av utrustning i samband med leverans av kopparförbindelser. Produktutvecklingen kommer ske i dialog med intresserade teleoperatörer.