Tillbaka till nyhetslista
18 Sep 2015

Resultat efter samråd

Resultat efter samråd

Under perioden 17 juni till 31 juli 2015 genomfördes ett samråd angående ändringar i maskin-maskingränssnittet NetBusiness Connect.

Samrådet var föranlett av en kommande produktförändring vars syfte är att få beställningsgränssnittet i NetBusiness Connect enhetligt för Skanovas alla fiberprodukter.

Återkoppling på samråd 

Inkomna frågor har rört eventuella förändringar jämfört idag när det gäller beställning av fiberprodukterna och när återkoppling sker.

Möjlighet att vid beställning av en fiberprodukt låta Skanova välja vilken fiber i Operatörstrunk och Operatörsnodanslutning som ska användas kommer att vara oförändrad och återkoppling kommer att ske såsom idag, dvs. ingen återkoppling via Connect-gränssnittet men information om belagd fiber meddelas i samband med leverans.

Om samrådet publicerad 17 juni 2015

Information på skanova.se om samråd

Samlad information om samråd finns på www.skanova.se:
när du loggat in på skanova.se, i sidfoten välj Samråd under rubriken Produkter & Nät. Här finns även information om tidigare samråd. Notera att du måste vara inloggad för att kunna se webbsidan Samråd.