Tillbaka till nyhetslista
9 Jan 2015

Privatpersoner kontaktas av företag som utger sig ringa från Skanova

Privatpersoner kontaktas av företag som utger sig ringa från Skanova

Skanova har tidigare informerat på skanova.se om att det kommit till vår kännedom att företag som via telefon säljer telefoni/bredbandstjänster utger sig för att arbeta på uppdrag av Skanova.

Skanova säljer inte tjänster direkt till privatpersoner eller företag. Skanovas enda kunder är teleoperatörer i Sverige. Om du blivit uppringd av försäljare som utger sig för att sälja tjänster för Skanovas räkning och därmed missbrukar Skanovas varumärke ber vi dig kontakta oss på 0771-121320, val 2 eller mejla till natcenter@skanova.se med uppgift om när du har blivit kontaktad och av vem.

Upplever du att säljaren har vilselett dig i sin marknadsföring eller på annat sätt inte givit dig all information du har rätt till bör du kontakta Konsumentverket, konsumentverket.se. Konsumentverket handlägger för närvarande ett ärende mot ett säljföretag som rör vilseledande marknadsföring vid telefonförsäljning. Det företagets säljare har också utgett sig för att arbeta på Skanovas uppdrag, vilket alltså är felaktigt.
 

Läs mer

Om Skanova och vår verksamhet

Tidigare publicerad nyhet om företag som felaktigt utgett sig för att ringa på uppdrag av Skanova