Tillbaka till nyhetslista
9 Oct 2015

Pressrelease: Henrik Norrbom ny vd för Skanova

Pressrelease: Henrik Norrbom ny vd för Skanova

Henrik Norrbom har utsetts till ny vd för Skanova från och med den 1 november.

Henrik Norrbom nuvarande nätchef och ställföreträdande CTO för Telia blir ny vd för Skanova och efterträder Ove Alm.

– Det är ett fantastiskt roligt uppdrag och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta att leda Skanova in i den förändring som nu pågår mot framtidens nät – från koppar till fiber. Skanova har en viktig roll i den digitalisering som sker av Sverige där Skanovas satsningar på utbyggnad av ett rikstäckande öppet fibernät är en viktig del i att upprätthålla Sveriges tätposition inom ICT-området internationellt, säger Henrik Norrbom.

Henrik Norrbom har sedan 2013 haft olika befattningar som nätchef inom Telia och rekryterades till Telia från Eltel Networks 2013 där han under 8 år hade flera ledande positioner.
Ove Alm tar en ny roll i TeliaSonera Sveriges ledningsgrupp som Strategisk rådgivare för transformeringen av accessnät.

För mer information kontakta: 

Inger Gunterberg, informationschef Skanova, 070-637 27 71
TeliaSonera Skanova Access AB är ett bolag inom TeliaSonera -koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se