Tillbaka till nyhetslista
23 Sep 2015

Pressrelease: Fiber i siffror – digitalisering av Sverige skapar byggboom hos Skanova

Pressrelease: Fiber i siffror – digitalisering av Sverige skapar byggboom hos Skanova

Fiber är framtidens infrastruktur. Skanova är en del av digitaliseringen av Sverige och möter en efterfrågan på fiber från privatpersoner och företag – som slår alla rekord.

Sverige är ett av världens mest uppkopplade land. Att ha tillgång till digitala tjänster är numera en förutsättning för att kunna bo och verka – oavsett om man bor i stad, tätort eller på landsbygd.

Fram till idag har Skanova byggt fiber till drygt 240 000 villor. Varje månad fibreras dessutom 700 företag, butiker och flerfamiljshus av Skanova.

Det här innebär att Skanova sedan 2013 har lagt 7 139 kilometer fiber och schaktat 2 722 kilometer. Dessutom tillkommer fiberaccesser i byalagssatsningen, och samfälligheter– drygt 25 000 fastigheter och ett antal kilometer och schakt.

– Digitaliseringen bidrar till att Sverige behåller sin framstående position i att erbjuda privatpersoner och företag möjligheter till digital kommunikation och tjänster i exempelvis skola och hälso & sjukvård. För Sveriges kommuner innebär digitaliseringen att det skapas förutsättningar att uppfattas som attraktiva både vad gäller arbetstillfällen och kommunala tjänster, enligt Ove Alm, vd Skanova.

Fiberfebern har skapat en byggboom hos Skanova. Och ger dessutom Skanova möjlighet att skapa många nya arbetstillfällen.

– Vi maxar vår kapacitet nu – vilket är roligt för det ger oss möjlighet att skapa närmare 2 000 arbetstillfällen genom våra entreprenörer som gräver, schaktar och bygger Skanovas fibernät. Det utmanar oss också att ta fram nya mer hållbara grävmetoder som innebär mindre ingrepp och skonsammare för miljön.

Skanova har ett rikstäckande fibernät och bygger i städer, tätorter och på landsbygden. En särskild s.k. byalagsmodell har tagits fram för fiberföreningar på Sveriges landsbygd.

– Vi ser Skanovas bidrag som en förutsättning för en fortsatt digitalisering av Sverige – och därmed att Sverige får fortsätta att vara ett föredöme för övriga Europa och världen i att erbjuda privatpersoner och företag digitala tjänster som bidrar till välstånd, utveckling och utbildning.


För mer information kontakta:  

Inger Gunterberg, informationschef Skanova, 070-637 27 71
TeliaSonera Skanova Access AB är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se