Tillbaka till nyhetslista
11 Jun 2015

Planerade nätförändringar för RNY, (Täby) i september 2015

Planerade nätförändringar för RNY, (Täby) i september 2015

För att åtgärda ett kabelfel permanent planerar Skanova den 24 september en nätförändring. Kabeln, som vid tidigare kabelfel lagats provisoriskt, är svåråtkomlig förlagd under körbanan på Djurholmsvägen.

Skanova kommer vända kopparnätet för adresserna i området mot telestationen VIG KC09 (Viggbyholm KC09) istället för mot idag RNY (Roslagsnäsby). De aktiva kopparaccesserna måste därmed flyttas över till etablering i VIG KC09. Ledningslängden för berörda kopparaccesser kommer att minska från 3,1 km till 1,6 km.

Nedan kartbild visar adresserna som idag är anslutna till telestationen RNY blå linje visar befintlig UTO gräns mellan RNY och VIG KC09 och röd linje ny gräns för UTO mellan RNY och VIG KC09.

De teleoperatörer som berörs av nätförändringen har informerats.

Kartbilden visar de adresser som idag är anslutna till telestationen RNY, blå linje visar befintlig UTO-gräns mellan RNY och VIG KC09 och röd linje ny gräns för UTO mellan RNY och VIG KC09.