Tillbaka till nyhetslista
10 Sep 2015

Nytt leveranssätt i områden med utbyggd singelfiber

Nytt leveranssätt i områden med utbyggd singelfiber

Ett nytt flexibelt leveranssätt för leverans av fiber till villor, lägenheter och företag kommer att börja testas i de områden där Skanova har byggt med singelfiber, FTTH.

Från och med årsskiftet 2015/2016 kommer Skanova att testa ett nytt flexibelt leveranssätt i eftermarknad, för att underlätta beställning och leverans till såväl enskilda adresser som flera adresser inom ett geografiskt område.

Det nya leveranssättet innebär att teleoperatörer i samband med en beställning får information om möjlig leveransdag till en enskild adress inom ett FMO Villa-område. Vidare kommer teleperatörer med önskemål om leverans till större antal adresser inom ett geografiskt område (>10 adresser/tillträdespunkt), att kunna beställa en samordnad leverans under en leveransperiod som bestäms i samråd mellan teleoperatören och Skanova.

Mer information om det nya leveransättet kommer i avtalsbrev i månadsskiftet september/oktober.