Tillbaka till nyhetslista
24 Apr 2015

Nya lägenhetsnummer i beställningsgränssnittet

Nya lägenhetsnummer i beställningsgränssnittet

Succesivt inför Skanova nu Lantmäteriets nya standardiserade lägenhetsnummer. Ca 575.000 adressdetaljer har uppdaterats med nya lägenhetsnummer för att förenkla beställning av Skanova Kopparaccess och Fiber Lägenhet.

Att använda det nya lägenhetsnumret

Skanova har som målsättning att använda de nya lägenhetsnummret framöver - både i samband med registrering av hyrd fiber- och kopparförbindelse. Vi rekommenderar att du som teleoperatör informerar dina kunder om det nya lägenhetsnumret när denne ska göra en beställning i till exempel din manuella eller webbaserade beställningsingång. Numret blir allt vanligare och dina kunder får ofta brev där de nya fyrsiffriga lägenhetsnumren är angivna på adressetiketter. Din kund hittar dessutom det nya lägenhetsnumret på sin dörr eller anslaget i trapphuset.

Lägre pris och bättre överblick när du beställer

De nya lägenhetsnumren syns nu i Skanovas sök- och beställningsgränssnitt i större omfattning. När du beställer kopparaccess till lägenheter och väljer en adressdetalj med det nya lägenhetsnummer så får du accessen till ett lägre pris. Du beställer enklare Fiber Lägenhet och får en bättre överblick av din beställning med det nya lägenhetsnumret. 

Om de nya lägenhetsnumren

Lägenhetsregistret med standardiserade lägenhetsnummer gör att en lägenhet kan pekas ut med exakthet. Med det standardiserade lägenhetsnumret går det att lokalisera lägenheten i fastigheten genom att utläsa dels våningsplan, dels var lägenheten är belägen på våningsplanet.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har många gånger även egna nummer på sina lägenheter som de använder i den egna lägenhetsförteckningen. Det är dessa nummer som Skanova hittills har registrerat i samband med att en lägenhet byggts. Dessa gamla lägenhetsnummer uppdateras inte i Skanovas system.

Lägenhetsregistret med de nya lägenhetsnumren är upprättat och taget i bruk i alla landets kommuner. Det är Lantmäteriet som har skapat registret genom att bland annat samla in uppgifter från fastighetsägarna. Kommunen uppdaterar sedan och ajourhåller uppgifterna. Fastighetsägarna informerar kommunen om ändringar och kompletteringar i registret. Fastighetsägaren ska också informera de boende om de beslutade lägenhetsnumren och anslå dem i byggnaden. Lägenhetsnumret kan stå på dörren till respektive lägenheten eller vara anslaget i trapphusets entré. Skatteverket folkbokför nu person på lägenhet istället för på fastighet.

Lägenhetsnumret består av fyra siffor

Det standardiserade lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

För mer information se Lantmäteriets webbplats.