Tillbaka till nyhetslista
5 Nov 2015

Ny hantering av backade beställningar där nödvändiga leveransuppgifter saknats

Ny hantering av backade beställningar där nödvändiga leveransuppgifter saknats

Som ett led i att effektivisera och fokusera på de beställningar som är aktuella kommer vi från den 1 december införa ny hantering av beställningar som backats pga av nödvändiga uppgifter för leverans saknas.

Beställningen kommer att makuleras om du som operatör inte återkommit trots påminnelser om att lämna nödvändiga leveransuppgifter. Det finns beställningar som backats av Skanovas entreprenör pga att nödvändiga leveransuppgifter saknas och som trots påminnelser så saknas uppgifterna under lång tid. Dessa äldre beställningar orsakar alla parter mycket administration.

Från den 1 januari kommer Skanova att ta ut avbeställningsavgift i dessa fall för att täcka våra kostnader. Avbeställningsavgiften framgår i respektive produkts prislista. Annulleringsbekräftelsen innehåller inte avbeställningsavgiften utan den kommer på fakturan.

Fiber- och kopparbeställningar som, trots påminnelser, saknar korrekta leveransuppgifter makuleras efter 30 respektive 10 arbetsdagar:

  • Skanovas fiberprodukter - efter 30 arbetsdagar
  • Skanova Koppar Punkt till Punkt - efter 30 arbetsdagar
  • Skanova Kopparaccess - efter 10 arbetsdagar