Tillbaka till nyhetslista
29 Apr 2015

Information om samråd inför planerad produktutveckling

Information om samråd inför planerad produktutveckling

Skanova inbjuder härmed teleoperatörer till samråd fram till 31 maj 2015.

Installation av operatörsägd utrustning

Skanova kommer under år 2016 erbjuda installation av operatörsägd utrustning vid brukarstället i samband med leverans av förbindelser. Efter pilottester med två teleoperatörer har Skanova för avsikt att utveckla produktportföljen. Ena testen avser installation av operatörsägd utrustning och den andra testen felavhjälpning/byte av operatörsägd utrustning. Utvecklingen är en förbättring av våra kopparprodukter och Skanova Fiber 2009.

Felsökning efter anslutningspunkt

Skanova har för avsikt att även ta fram en ny tilläggsprodukt för modembyte och vill även undersöka intresset för en sådan i samrådet. Produkten innebär att Skanovas tekniker, under vissa förutsättningar, i samband med felanmälan av förbindelse, felsöker efter anslutningspunkt.

Svar i samrådet via webbenkät

Vi vill gärna ha ditt företags synpunkter i samrådet via webbenkätslänk som sänts till Skanovas kunder 29 april. Under samrådstiden finns även länken tillgänglig på sidan Samråd, se under OPERATÖRER/Produkter & nät, inloggat på skanova.se.

Mer information eller synpunkter

Vill du ha mer information om samrådet mejla till Skanovas kundservice: skanova-kundservice@skanova.se.
Märk gärna mejlet ”samråd”.