Tillbaka till nyhetslista
17 Jun 2015

Information om samråd inför ändringar i stödsystem- NetBusiness Connect

Information om samråd inför ändringar i stödsystem- NetBusiness Connect

Fram till 31 juli 2015 inbjuder Skanova till samråd angående ändringar i maskin-maskingränssnittet NetBusiness Connect.

I samband med en produktförändring i november 2015 har vi för avsikt att justera beställningsgränssnittet NetBusiness Connect så att det blir enhetligt för Skanovas fiberprodukter.

Ändringar i gränssnittet i NetBusiness Connect från november 2015

Skanova har för avsikt att ändra kopplingen i gränssnittet till samtliga Skanovas fiberprodukter gällande hur man anger vilken trunk och fiber som accessen ska kopplas till på nodsidan.

Ändringarna för Skanova Fiber 2009 (två fibrer)

I fältet "Par", ange två siffror varav det första ska vara ett udda nummer och det andra ska vara det efterföljande jämna numret, till exempel 1-2, 7-8, 11-12.
I fältet kan även värdet "Nästa lediga par" anges. Endast trunkens FB-nummer ska anges.

Ändringar för Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Fiber Villa (en fiber)

I fält ”Fiber” ange en siffra eller ”Nästa lediga fiber”.

Efter avslutat samråd kommer separat information om ändringarna i NetBusiness Connect sändas till berörda kunder senast tre månader före införande enligt gällande rutin.

Mer information eller synpunkter

Vill du ha mer information eller har synpunkter på de föreslagna ändringarna i NetBusiness Connect i det här samrådet, mejla till Skanovas kundservice: skanova-kundservice@skanova.se. Märk gärna mejlet ”samråd”.