Tillbaka till nyhetslista
1 Jul 2015

Information om Skanovas nät i ny karta

Information om Skanovas nät i ny karta

Den 1 juli presenteras aktuellt serviceläge i nätet med en ny karta.

Kartan uppdateras vardagar och visar aktuell information om serviceläget i Skanovas nät. En grön markering visar att serviceläget är normalt utan förseningar att åtgärda eventuella fel i nätet.

När det förekommer förseningar i en geografi beror det ofta på större skador i nätet till följd av stormar eller åskoväder som har skadat teleledningar i ett större område. I kartan framgår även de fel avseende fast telefoni som teleoperatörers kunder har anmält till sina respektive teleperatörer på läns-, kommun- och ortsnivå. 

Använda kartan skanova.se/natinformation

För markören över respektive län för att se aktuellt serviceläge och antal kundanmälda fel. Klicka på länet och se motsvarande information på kommunnivå och ortsnivå.

Motsvarande information visas samtidigt i tabellen till höger, se under flik ”Serviceläge i Skanovas nät” och ”Kundanmälda fel endast telefoni”. Navigera upp i kartan med hjälp av pilen mellan karta och tabell.