Tillbaka till nyhetslista
28 Jan 2015

Inbjudan till samråd telestation Karlaplan/Östermalm

Inbjudan till samråd telestation Karlaplan/Östermalm

Telestation Karlaplan/Östermalm (S/Ö) Karlaplan 2, Stockholm, kommer att moderniseras under 2015. Telestationen kommer få ett nytt energisystem som är anpassat för ny miljövänlig teknik och omdisponeras vilket skapar möjlighet till nyetablering på telestationen.

TeliaSonera har beslutat att modernisera telestationen Karlaplan/Östermalm (S/Ö) och i samband med denna modernisering inbjuds härmed teleoperatörer som i nuläget inte finns på stationen till samråd. Moderniseringen möjliggör nyetablering vilket tidigare inte varit möjligt på grund av kapacitetsbrist. Teleoperatörerna som finns på stationen idag har fått separat information.

Beställa nyetablering på Karlaplan/Östermalm

Förfarandet för samråd följer Skanovas ordinarie rutiner för förfrågan/beställning av etableringsprodukter. Vill du etablera dig på telestationen, sänd offertförfrågan för Skanova Inplacering respektive Skanova Samlokalisering till kundservice-inplaceringar@skanova.se. För att beställa Skanova Operatörstrunk till din etablering, sänd separat beställningsblankett för produkten till kundservice-inplaceringar@skanova.se

För att kunna garantera etablering på stationen behöver vi offertförfrågan senast 16 februari 2015.

Preliminär tidplan 

Moderniseringen av stationen kommer att pågå under hela 2015 och nya etableringar beräknas kunna levereras till den 1 dec 2015, se nedan preliminära tidplan.

Kvartal 1
 
Sammanställa behov, planering och iordningställning
av nya utrymmen
Kvartal 2-3 Byggnation av ny stationsdel
Kvartal 4 Möjlighet att hyra förbindelser.


Har du frågor om moderniseringen skicka dem till
modernisering-telestation@skanova.se