Tillbaka till nyhetslista
11 Jun 2015

Inbjudan till samråd av telestationer i Malmö och Norrköping

Inbjudan till samråd av telestationer i Malmö och Norrköping

Telestationerna (M/SP), Storgatan 15, Malmö och (N), Knäppingeborgsgatan 3, Norrköping, kommer att moderniseras under 2016. I samband med modernisering av stationerna inbjuds härmed teleoperatörer som i nuläget inte finns på stationerna till samråd.

Telestationerna kommer bland annat att få nya energisystem som är anpassade för ny miljövänlig teknik och en omflyttning av vissa delar av den tekniska utrustningen är nödvändig. Teleoperatörer som finns på stationen idag har fått separat information.

Beställa nyetablering på telestationerna 

Förfarandet för samråd följer Skanovas ordinarie rutiner för förfrågan/beställning av etableringsprodukter. Vill du etablera dig på någon av telestationerna, sänd offertförfrågan till Skanova Inplacering respektive Skanova Samlokalisering till kundservice-inplaceringar@skanova.se

För att beställa Skanova Operatörstrunk till din etablering, sänd separat beställningsblankett för produkten till kundservice-inplaceringar@skanova.se

För att kunna garantera etablering på stationerna behöver vi offertförfrågan senast 1 juli 2015. Nya etableringar beräknar vi kunna leverera i kvartal 2-3 2016, se nedan preliminär tidplan.

Preliminär tidplan för Malmö, M/SP och Norrköping, N
 

Kvartal 2-3, 2015
 
Sammanställning av behov, planering
och iordningställning av nya utrymmen.
Kvartal 3-4, 2015
& Kvartal 1, 2016
 
Ombyggnad
 
Kvartal 2- 3, 2016 Möjlighet att hyra förbindelser


Har du frågor om moderniseringen skicka dem till modernisering-telestation@skanova.se