Tillbaka till nyhetslista
30 Dec 2015

I spåren efter stormarna Gorm och Helga

I spåren efter stormarna Gorm och Helga

Våra entreprenörers tekniker har arbetat för högtryck för att klara av alla de kabelfel som drabbat våra kunder i spåren efter stormarna Gorm och Helga.

Uppdaterad 2016-01-20
Nu är i stort sett alla kabelfel orsakade av bland annat nedfallna träd som drabbat luftledningar efter stormarna åtgärdade. Teknikerna reparerar nu fortlöpande jordkabelfel som orsakas av stora vattenmängder som uppkommit under och efter stormarna. I vissa områden kan det därför fortfarande vara någon dags förlängd servicetider en kort tid framöver. Se mer om aktuellt serviceläge i Skanovas nät.

Felanmälan av din telefoni- eller bredbandstjänst gör du direkt till din operatör, inte till Skanova.