Tillbaka till nyhetslista
26 Mar 2015

Pressmeddelande: Expansiva fibersatsningar i Svedala kommun

Pressmeddelande: Expansiva fibersatsningar i Svedala kommun

Svedala kommun ser fram mot att bli en bredbandstät kommun – och detta inom en snar framtid. Nu storsatsar Telia och Skanova på kommunen, vilket gör Svedala till en ännu attraktivare kommun för den som bor här och för den som funderar på att flytta hit.

Öppet för alla operatörer

Skanova som äger Sveriges största öppna nät kommer i dialog  och samverkan med Svedala kommun att vidareutveckla kommunens expansiva planer för utbyggnad av fibernätet med
visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att Skanovas nät är öppet innebär att operatörer kan hyra in sig, på lika villkor, och erbjuda bredbandstjänster till hushållen och företagen i kommunen.

Satsningar i flera områden

Skanova har i samarbete med Telia genomfört en första satsning på fiberutbyggnad till drygt tusen villor i Svedala med tätorter. Nu fortsätter Skanova och Telia med ytterligare tusen villor i kommunen med fokus på Svedala, Sjödiken, Holmeja och  Klågerup. Svedala kommun ser mycket positivt på det stora  intresset för att ansluta sig till fibernätet och öppnar även upp för
fibersatsningar inom Svedalas industriområden. Områdena utanför tätorterna fångas upp genom satsningar på så kallade byalag.

-Vi har fått ett fantastiskt väl mottagande av kommunen och det fokus Svedala kommun har på den nationella bredbandsstrategin – år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s – imponerar verkligen. Skanova och Telia har fått bra möjligheter att investera i en expansiv fiberutbyggnad där Skanova förutom finansiella resurser även bidrar med expertis och lokalt engagemang i gott samarbete med Svedala kommun, säger Kristina Svensson, infrastrukturchef på Skanova.

Goda möjligheter för Svedalaborna 

Linda Allansson Wester (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Svedala är mycket positivt till att att både Telia och Skanova storsatsar i Svedala kommun:
- Det innebär att den som bor här har goda möjligheter att ansluta sig till någon av marknadens lösningar för bredbandsuppkoppling. Som kommun innebär vårt engagemang i bredbandsfrågan att vi vill underlätta för alla operatörer på marknaden att erbjuda sina tjänster till hushållen, säger Linda Allansson Wester.

Boende i kommunen kan lämna önskemål på svedala.se

Svedala kommun har en bredbandsstrategi som innebär att vi vill underlätta för alla operatörer som vill erbjuda sina tjänster till hushållen. Därför har vi öppnat en sida på www.svedala.se/bredband där den som bor i kommunen lägger in en intresseanmälan om att få bredbandsuppkoppling. Informationen blir tillgänglig för operatörerna. På sidan kan du även se hur kända projekt och satsningar ser ut för fiber och bredband i ditt område.

Öppet nät - flera tjänsteleverantörers erbjudanden kan väljas

Telias fibersatsningar i Svedala har varit mycket lyckade och väckt stort intresse bland kommuninvånarna. De kunder som beställde under våren 2014 har nu fått sin fiberanslutning levererad och Telia planerar ytterligare satsningar under våren 2015. Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband.

-Det är tydligt att det finns ett stort intresse i Svedala, både från kommunens sida och från kommuninvånarna. Den offensiva inställningen i kommunen är en stor anledning till att vi ser
fram emot att redan under våren 2015 återkomma med fler satsningar i Svedala, säger Henrik Forssell, försäljningschef på Telia Öppen Fiber.

För mer information, kontakta:

Kristina Svensson, infrastrukturchef, Skanova,
tfn 070-5295114, kristina.svensson@skanova.se

Mikael Jarmdahl, Telia Öppen Fiber
tfn 070-3252450, mikael.Jarmdahl@teliasonera.com

Nina Gilljam, kommunikationschef, Svedala kommun,
tfn 0709-47 83 94, nina.gillljam@svedala.se