Tillbaka till nyhetslista
26 Jun 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 oktober 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 oktober 2015

Avtalsvillkoren för avbeställningsavgift har ändrats och Skanova har infört portbyte för fiberprodukter.

Portbyte 

Portbyte erbjuds för Skanova Fiber 2009, Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.

Avbeställningsavgift

I Allmänna villkor, ver 11.0, har punkt 20.3 kompletterats med villkor för förtida uppsägning då operatören inte lämnar nödvändiga uppgifter för genomförande av leverans, trots påminnelse.

Avbeställningsavgift debiteras, i vissa fall, då operatören avbeställer en beställning innan leveransdagen (punkt 7.6) samt vid förtida uppsägning enligt punkt 20.3. Avbeställningsavgiften kommer framgå i respektive produkts prislista. Syftet med det är att avbeställningsavgiften ska vara enkel och tydlig. 

Följande avtalsdokument är uppdaterade till följd av portbyte och avbeställningsavgift:

produktbilaga Skanova Fiber 2009, ver T
prislista Skanova Fiber 2009, ver V


produktbilaga Fiber Villa, ver 13.0
prislista Fiber Villa ver 15.0

produktbilaga Fiber Lägenhet, ver 3.0
prislista Fiber Lägenhet, ver 3.0

produktbilaga Fiber Småföretag, ver 4.0
prislista Fiber Småföretag, ver 3.0

prislista Skanova Kopparaccess, ver 20.0

prislista Skanova Koppar Punkt till Punkt, ver 2.0

prislista Skanova Inplacering, ver 2.0

prislista Skanova Samlokalisering, ver 11.0

prislista Skanova Operatörstrunk, ver 3.0

prislista Stationskabel Fiber ODF, ver 3.0

prislista Skanova Arbifas, ver 5.0

 

Övriga avtalsändringar

I produktbilaga Skanova Service, ver 6.0, har punkt 3 kompletterats med villkor att felanmälan som görs till Skanova ska baseras på att operatörens analys tyder på att felet finns i Skanovas nät.

Samtliga ovan dokument gäller från 1 oktober 2015. Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt.

Komplement till Skanovas Referenserbjudande är uppdaterat med generell tid 2 arbetsdagar för utsänd beställningsbekräftelse samt generell leveranstid 6 arbetsdagar för Skanova Koppar Punkt till Punkt. Komplement till Skanovas Referenserbjudande, ver 12.0 gäller från 1 juli 2015, du hittar det uppdaterade dokumentet på skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.