Tillbaka till nyhetslista
26 Mar 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 juli 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 juli 2015

Avtalsvillkoren har ändrats för följande produkter: Skanova Samlokalisering, Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag, Skanova Arbifas, Skanova Service, Skanova Fiber 2009 och Skanova Kopparaccess. Ändring har även gjorts i Allmänna villkor.

Skanova Samlokalisering

Produktbilagan, version 4.0, har reviderats då produkten Skanova Samlokalisering kompletterats med möjlighet för teleoperatören att tillåta vidareupplåtelse av del i samlokalisering till annan teleoperatör, efter tillstånd av Skanova.
Produktspecifikationen, version 6.0, har reviderats då produktvarianten Indragning av kundägd access avvecklas på grund av utebliven efterfrågan och då den inte är motiverad av PTS nya Skyldighetsbeslut.

Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag 

Från och med 1 juli 2015 kommer kundanpassad installation av mediakonverter finnas i två istället för i tre varianter.
Produkten Fiber Lägenhet blir beställningsbar till enstaka mindre arbetsställen i ett flerfamiljshus under förutsättning att bostäder är i majoritet i flerfamiljshuset.

Följande avtalsdokument är uppdaterade:
produktbilaga Fiber Villa version 12.0
prislista Fiber Villa version, 14.0
produktbilaga Fiber Lägenhet, version 2.0
prislista Fiber Lägenhet, version 2.0
produktbilaga Fiber Småföretag, version 3.0
prislista Fiber Småföretag, version 2.0

I produktspecifikationen för Fiber Småföretag, version 2.0 har en mindre justering av texten gjorts i punkt 4.

Skanova Arbifas  

Produktvarianten Arbifas Koppar2 avses att förändras i två steg. Från den 1 juli 2015 är innehåll och pris identiskt med produktvarianten Arbifas Koppar. Den 1 januari 2016 planerar Skanova komplettera Arbifas Koppar2 att också innehålla installation av operatörsägd utrustning (CPE). Beräknat pris är 1700 kr per installation. Produktvarianterna Arbifas Koppar Mobil och Arbifas Koppar Mobil Flytt avvecklas från och med 1 juli 2015.

Avtalsdokumenten har kompletterats med villkor som gäller för Skanova vid utförande av fackmannamässigt arbete i fastighetsnät. Följande avtalsdokument är därmed uppdaterade, produktbilaga version 4.0, produktspecifikation version 4.0 och prislista version 4.0.

Skanova Service 

I produktbilagan, version 5.0, och i produktspecifikation, version 3.0, är förtydligande gjort vad gäller felanalys och felåtgärd i fastighetsnät.

Skanova Fiber 2009

I produktbilagan, version S, har tillkommit ett avsnitt om Operatörsnodanslutning som avser att tydliggöra när Operatörsnodanslutning är användbar.

Skanova Kopparaccess

I prislistan, version 19.0, har priset för Lista på kopplingsskåp och adresser via Clearinghouse tagits bort. Listan kan beställas för leverans via mejl eller laddas ner efter inloggning på skanova.se under Dokument.

Allmänna villkor

I Allmänna villkor, version 10.0, har punkt 6.1 ändrats. En beställning blir bindande under 17 arbetsdagar istället för 7 arbetsdagar. Förändringen är en anpassning till nytt arbetssätt som succesivt införs för Skanova Fiber 2009 där en förprojektering utförs av entreprenör och en dialog äger rum mellan Skanova och operatören innan en beställningsbekräftelse skickas ut. Punkt 24.2 har tillkommit och ger Skanova möjlighet att säga upp förbindelser om operatören sagt upp en etablering. Syftet är att underlätta hanteringen vid uppsägning av etableringar. 

Samtliga ovan dokument gäller från 1 juli 2015. Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt.

Komplementetet till Skanovas Referenserbjudande är uppdaterat med generella offerttider för Fiber Villa och Fiber Lägenhet Mellan. Generell tid för utsänd beställningsbekräftelse för Skanova Fiber 2009 är uppdaterad. Komplement till Skanovas Referenserbjudande, version 11.0 gäller från 1 april 2015, du hittar det uppdaterade dokumentet på skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.