Tillbaka till nyhetslista
28 Sep 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 januari 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 januari 2016

Avtalsvillkoren har ändrats för Skanova Arbifas att också inkludera installation av operatörsägd utrustning i samband med leverans av Skanova Kopparaccess och Skanova Koppar Punkt till Punkt. För FTTH produkterna, Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag, ändras villkoren för leverans vilket ger flexiblare leveranssätt. Operatörsnodanslutning övergår till att bli en separat produkt med utökat användningsområde.

Skanova Arbifas Från och med 1 januari 2016 är innehållet i produktvarianten Arbifas Koppar2 utökat att förutom framkoppling i fastighetsnät också innehålla installation av operatörsägd utrustning (CPE). Priset är 1700 kr per installation.

Följande avtalsdokument har uppdaterats:
produktspecifikation Skanova Arbifas, version 5.0
prislista Skanova Arbifas, version 6.0

Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag 

Den 1 januari 2016 införs som tidigare meddelats ett test av ett nytt leveranssätt på eftermarknad där Skanova har byggt med singelfiber, FTTH, till villor, lägenheter och småföretag. Det nya leveranssättet innebär att operatörer i samband med en beställning får information om leveranstid för en enskild adress inom ett FMO Villa-område.

Operatörer med önskemål om leverans till större antal adresser inom ett geografiskt område (>10 adresser/tillträdespunkt), kommer kunna beställa en samordnad leverans under en leveransperiod som bestäms i samråd mellan operatören och Skanova. Med anledning av detta är följande avtalsdokument uppdaterade. Den 1 november 2015 presenteras mer information om nytt leveransätt på produktsidorna för Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag på www.skanova.se.

För produkterna görs också ett förtydligande i prislistorna av när avbeställningsavgift tas ut.

Följande avtalsdokument är uppdaterade:
produktbilaga Fiber Villa, version 14.0
prislista Fiber Villa, version, 16.0,

produktbilaga Fiber Lägenhet, version 4.0
prislista Fiber Lägenhet, version 4.0

produktbilaga Fiber Småföretag, version 5.0
prislista Fiber Småföretag, version 4.0

Operatörsnodanslutning, Skanova Fiber 2009 och Fiber Lägenhet Mellan

Operatörsnodanslutning blir en separat produkt från och med den 1 januari 2016 istället för att vara en del av Skanova Fiber 2009 respektive Fiber Lägenhet Mellan. Operatörsnodanslutning utökas också till att kunna användas för anslutning av alla Skanovas fiberprodukter.

En ny produktvariant av Skanova Fiber 2009 tillkommer från 1 januari 2016, Skanova Fiber 2009 Inom Nod. Produktvarianten är en förbindelse mellan en Skanova Samlokalisering eller Skanova Inplacering till en anslutningspunkt via en Skanova Operatörstrunk och en Operatörsnodanslutning.

Med anledning av förändringen ändras följande avtalsdokument:
produktbilaga Skanova Fiber 2009, version U
produktspecifikation Skanova Fiber 2009, version M
prislista Skanova Fiber 2009, version X

produktbilaga Fiber Lägenhet Mellan, version 2.0
produktspecifikation Fiber Lägenhet Mellan, version 3.0
prislista Fiber Lägenhet Mellan, version 3.0

Följande avtalsdokument tillkommer:
produktbilaga Operatörsnodanslutning, version 1.0
produktspecifikation Operatörsnodanslutning, version 1.0
prislista Operatörsnodanslutning, version 1.0

Befintliga Operatörsnodanslutningar som hyrs som Skanova Fiber 2009 eller Fiber Lägenhet Mellan övergår från och med 1 januari 2016 till att hyras som den separata produkten Operatörsnodanslutning.

Stationskabel Fiber ODF

Produktspecifikationen, version 2.0, och prislistan, version 4.0, för Stationskabel Fiber ODF har utökats med kabelstorleken 24 fibrer. Produktspecifikation och prislista gäller från den 1 januari 2016.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt.

Komplementetet till Skanovas Referenserbjudande är uppdaterat för Skanova Fiber 2009 med förlängd giltighetstid för offerter. Den generella giltighetstiden för offerter ändras från 60 kalenderdagar till 90 kalenderdagar för produkterna Skanova Fiber 2009 och Fiber Lägenhet Mellan.

Komplement till Skanovas Referenserbjudande, version 13.0 gäller från 1 oktober 2015, du hittar det uppdaterade dokumentet på skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.