Tillbaka till nyhetslista
17 Dec 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 april 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 april 2016

Avtalsvillkoren ändras för produkterna Operatörsnodanslutning, Skanova Expressleverans, Stationskabel Fiber ODF och Skanova Arbifas. Även Allmänna villkor ändras.

Operatörsnodanslutning 

Från och med 1 januari 2016 är Operatörsnodanslutning en separat produkt. Produktbilagan, version 2.0, förtydligas angående kundgränssnitt och produktens syfte. Operatörsnodanslutning kan beställas med expressleverans och produktbilagan för Skanova Expressleverans, version 5.0, utökas därför att också inkludera expressleverans för Operatörsnodanslutning.

Stationskabel Fiber ODF

Prislistan, version 5.0, utökats med rapport för beläggning.

Skanova Arbifas

Prislistan, version 7.0, avbeställningsavgiften ändras.
Allmänna villkor Allmänna villkor, version 12.0, kompletteras i punkt 23 Meddelanden med elektronisk post och i punkt 7 Leverans angående tillstånd från markägare.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt. Avtalsdokumenten gäller från den 1 april 2016.

Komplementet till Skanovas Referenserbjudande är uppdaterat med generella leveranstider för följande produkter, Skanova Fiber 2009, gäller produktvariant Skanova Fiber 2009 Inom Nod, Operatörsnodanslutning, Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag. Komplement till Skanovas Referenserbjudande, version 14.0 gäller från den 1 januari 2016, du hittar det uppdaterade dokumentet på skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.