Tillbaka till nyhetslista
17 Jun 2014

Uppsägning av Produktavtalet och nya villkor för hyresavtal

Uppsägning av Produktavtalet och nya villkor för hyresavtal

Med stöd av Produktavtalets Allmänna villkor punkt 22.1.1 sägs Produktavtalet upp och upphör att gälla från den 1 oktober 2014. Enligt Produktavtalets Allmänna villkor punkt 22.1.3 anses Hyresavtal som tecknats innan Produktavtalet upphört att gälla, uppsagda den dag då Produktavtalet upphör att gälla.

Hyresavtal som tecknats innan Produktavtalet upphört att gälla, erbjuds förlängning efter hyrestidens utgång på Referenserbjudandets villkor. Observera att denna uppsägning av Produktavtalet inte påverkar dina möjligheter att avropa produkter. En skillnad är att du från den 1 oktober 2014 kommer att avropa produkterna på Referenserbjudandets villkor.

Bakgrunden till förändringen är att Skanova sedan år 2010 tillämpar ett Referenserbjudande som används vid avrop av flertalet fiber- och kopparprodukter. Utöver Referenserbjudandet har Skanova fortsatt att sälja vissa produkter som kunnat avropas under det gamla Produktavtalet. Jämfört med Produktavtalet är Referenserbjudandets villkor modernare, enklare och tydligare, och med betydligt färre avtalsbilagor.

Skanova har därför beslutat att alla produkter, som har avropats under Produktavtalet, från den 1 oktober 2014 kommer att säljas på Referenserbjudandets villkor.

De här produkterna ingår fram till 2014-09-30 i Produktavtalet :

Skanova Koppar Punkt till Punkt
Skanova Extern Anslutningskabel Koppar
Skanova Ledningsdata
Skanova Kvalitetskontroll av Kopparaccess
Skanova Felsamordning Kopparaccess
Skanova Antennplacering
Skanova Inplacering
Skanova Service
Skanova Fiber (säljstoppad från och med 31 aug 2011 med undantag för prisnivå 3)
Skanova Accesskapacitet (säljstoppad från och med 31 aug 2011)
Skanova Optisk Accessfiber (säljstoppad)
Skanova Optisk Transportfiber (säljstoppad)

För att förenkla och minska antalet produkter inkluderas Skanova Kvalitetskontroll av Kopparaccess i produkten Skanova Kopparaccess. Vidare inkluderas Skanova Ledningsdata i produkterna Skanova Kopparaccess och Skanova Koppar Punkt till Punkt. Referenserbjudandets villkor finns publicerade på www.skanova.se.

Den här informationen har också sänts till berörda kunder med rekommenderat brev.