Tillbaka till nyhetslista
17 Nov 2014

Uppehåll i schaktarbeten under julhandeln

Uppehåll i schaktarbeten under julhandeln

Uppehållet gäller i de centrala delarna av Göteborg, Malmö och Stockholm, från mitten av december till trettondagshelgen.

Skanova kommer inte att få tillstånd av respektive kommun att utföra några planerade markarbeten under denna period.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Skanova Kundservice.