Tillbaka till nyhetslista
13 Dec 2014

Stormen Alexander har dragit in över södra Sverige

Stormen Alexander har dragit in över södra Sverige

Stormen Alexander har dragit in över södra Sverige och Skanova följer SMHI:s rapportering samt larm och inkommande fel till vår Driftledning. Vi har också en löpande dialog med våra entreprenörer som ansvarar för röjning av ledningsgator och reparation av nedblåsta ledningar.

I nuläget indikerar alla rapporter på att vi har en mycket låg volym av inrapporterade fel. På sidan Nätinformation kan du följa serviceläget och kundanmälda fel per län, kommun och ort.

Rapportera in nätskador

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app. ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till natcenter@skanova.se

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt)