Tillbaka till nyhetslista
11 Apr 2014

Skanova har fått fortsatt certifikat inom kvalitets- och miljöområdet

Skanova har fått fortsatt certifikat inom kvalitets- och miljöområdet
Certifikat kvalitet & miljö

Skanova har varit kvalitets- och miljöcertifierade sedan starten 2008. Detta som en del i vårt arbete med att förbättra oss själva, göra våra kunder nöjda och föregå med gott exempel för våra leverantörer och entreprenörer.

I början av året utfördes extern kvalitets- och miljörevision i Skanova. Externrevisorn var mycket nöjd och inga avvikelser noterades. Goda exempel lyftes fram i slutsummeringen och ett par förbättringsförslag lämnades över. Nu har därför Skanova fortsatt certifikat enligt ISO 9001:2008 (kvalitet) och ISO 14001:2008 (miljö) tre år framåt.

Läs mer om vårt miljöarbete