Tillbaka till nyhetslista
26 Mar 2014

Skanova bygger fiber till ännu fler

Skanova bygger fiber till ännu fler

Efterfrågan på fiber kommer att öka lavinartat de närmsta åren. I stort sett alla företag, organisationer och privatpersoner är beroende av snabbare uppkoppling. Utvecklingen av Sveriges största öppna fibernät går vidare då vi den 22 maj lanserar produkterna Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.

Med de nya produkterna kan du som operatör skapa ett helhetserbjudande som når fler kundgrupper i de områden där vi byggt eller kommer att bygga Fiber Villa.

Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag byggs med singelfiber, d v s på samma sätt som vi idag bygger Fiber Villa. Fiber Lägenhet är en singelfiber utvecklad för lägenheter i flerfamiljhus och Fiber Småföretag är en singelfiber utvecklad för fastigheter med företagslokaler.

Vi installerar en singelfiber och ett fiberuttag

I produkterna Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag ingår en singelfiber från telestation till ett fiberuttag i alla lägenheter respektive företagslokaler i fastigheten. Beställningsbara adresser kommer från och med den 22 maj att visas i Adressök och Netbusiness Connect.

Mer produktinformation

Mer information om de nya produkterna hittar du här på skanova.se under respektive produkt. I maj kommer vi skicka ut mer information om produkterna och ha informationstillfällen där du är välkommen att delta.