Tillbaka till nyhetslista
27 Nov 2014

Skanova Samhällsingång blir Skanova Nätcenter

Skanova Samhällsingång blir Skanova Nätcenter

Måndagen den 1 december 2014 byter vår samhällsingång namn till Skanova Nätcenter.

Skanova Nätcenter är en servicefunktion för privatpersoner, mark- och skogsägare, entreprenörer och andra intressenter som vill komma i kontakt med oss på Skanova.

Vi hjälper dig gärna:

  • När du vill anmäla skadade telekablar där drabbad abonnent är okänd
  • När du vill anmäla skadad teleutrustning såsom skåp, plintar och stolpar
  • När du vill beställa tillfällig nedläggning av telekabel vid exempelvis trädfällning
  • När du vill diskutera önskemål om flytt av vår teleanläggning (stolpe, skåp etc.)

Vi har öppet måndag-fredag kl. 07.00-17.00, Flyttärenden måndag-torsdag kl. 08.00-12.30.

Anmälan av akuta skador kan göras dygnet runt.

Precis som tidigare når du oss på telefon 020-50 50 00 men vi ber dig notera vår nya mailadress som är natcenter@skanova.se

Enklaste sättet att anmäla skada är annars att använda vår app ”Skanova skadeanmälan” som finns både för iPhone och Android-telefoner. Appen är gratis och ger dig möjlighet att skicka oss exakt position, fotodokumentation, din beskrivning av ärendet samt dina kontaktuppgifter.

Felanmälan av ditt abonnemang måste du dock göra direkt hos din operatör.

Du hittar mer information under www.skanova.se/privatperson

Ledningsanvisning/kabelvisning innan du gräver beställer du via www.ledningskollen.se