Tillbaka till nyhetslista
19 Dec 2014

Rutin för operatörsbyte

Rutin för operatörsbyte

Nu finns en detaljerad rutinbeskrivning för operatörsbyten för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag tillgänglig på skanova.se.

Rutinen finns nu tillgänglig under fliken Produktinformation på webbsidan Avtal & dokument, under respektive produkt för Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag.