Tillbaka till nyhetslista
24 Sep 2014

Resultat efter samråd inför planerade produktförändringar

Resultat efter samråd inför planerade produktförändringar

Under perioden 25 juni till 31 augusti 2014 genomfördes ett samråd för föreslagna förändringar av tre produkter.

De aktuella produkterna är Skanova Inplacering (Standard respektive Premium), Skanova Extern Anslutningskabel Koppar och Skanova Felsamordning Kopparaccess.

Skanova Extern Anslutningskabel Koppar

Inga synpunkter har inkommit och förändringar av Skanova Extern Anslutningskabel Koppar genomförs från 1 januari 2015

Skanova Felsamordning Kopparaccess

Inga synpunkter har inkommit och Skanova Felsamordning Kopparaccess kommer att säljstoppas från 1 oktober 2014.

Skanova Inplacering Standard

Det föreslagna nya temperaturintervall för produkten är en anpassning och harmonisering av de befintliga temperaturer som i dagsläget gäller för produkten Skanova Samlokalisering.
Under samrådstiden har följande synpunkter lämnats på det nya temperaturintervallet:

  • Det kan skapa problem för befintlig äldre utrustning.
  • Det ställer högre krav på snabb felavhjälpning vid ev driftstörningar
  • Det kan påverka arbetsmiljö
     

Skanova Inplacering Premium

Under samrådstiden har följande synpunkt inkommit:

  • tillåt max 26 grader istället för föreslagna 27 grader
     

Med utgångspunkt från drifterfarenhet av TeliaSonera-koncernens egna utrusningar på telestationerna, som även innefattar äldre utrustningar, bedömer Skanova att det föreslagna temperaturintervallet kan införas från 1 april 2015.

Läs även tidigare publicerad information om samrådet 25 juni 2014