Tillbaka till nyhetslista
4 Dec 2014

Privatpersoner kontaktas av företag som utger sig ringa från Skanova

Privatpersoner kontaktas av företag som utger sig ringa från Skanova

Det har kommit till vår kännedom att företag som via telefon säljer telefoni / bredbandstjänster utger sig för att arbeta på uppdrag av Skanova.

Skanova säljer inte tjänster direkt till privatpersoner eller företag. Skanovas enda kunder är teleoperatörer i Sverige.

Om du har blivit uppringd av företag som utger sig för att sälja tjänster för Skanovas räkning och därmed missbrukar Skanovas varumärke: Vänligen kontakta oss på 0771-121320, val 2 eller mejla till natcenter@skanova.se med uppgift om när du har blivit kontaktad och av vem.