Tillbaka till nyhetslista
14 Feb 2014

Pressrelease: Svenska Stadsnät tecknar avtal med AB Gislavedshus

Pressrelease: Svenska Stadsnät tecknar avtal med AB Gislavedshus

Svenska Stadsnät AB har tecknat avtal med AB Gislavedshus och tar över rollen som Kommunikationsoperatör. Gislavedshus skapar genom avtalet större valfrihet för sina hyresgäster i utbudet av fibertjänster till hushåll och företag inom sitt fastighetsbestånd.

I dialog och samverkan kommer därmed Svenska Stadsnät Biggnet att vidareutvecklas med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Vi är glada att vi har fått förtroendet att genomföra den här överenskommelsen med AB Gislavedshus. De har etablerat sin verksamhet på ett föredömligt vis i nära dialog med marknadens intressenter. Detta kommer också bli ett led för Gislaveds kommun att uppfylla bredbandsmålen om höghastighetsuppkopplingar, säger Ove Alm, ordförande för Svenska Stadsnät AB.

– Vi ser det som en stor möjlighet för hyresgästerna i våra 2570 lägenheter att få en större valfrihet i användningen och utbudet av tjänster, förklarar Stanley Guldmyr, vd AB Gislavedshus.
Avtalet innebär att Svenska Stadsnät går in i rollen som kommunikationsoperatör under de kommande 10 åren och därmed erbjuder de boende i Gislavedshus ett öppet nät.

– Nu kommer kommunens invånare att erbjudas ytterligare tjänsteleverantörers utbud avseende bredband, digital-tv och telefoni, tillgängliga i Svenska Stadsnäts plattform. Dessutom kommer vi att genomföra en satsning på ett teknikbyte de kommande fem åren, för att möjliggöra ännu högre kapacitetshastigheter i nätet, berättar Mats Devert, vd för Svenska Stadsnät AB.

AB Gislavedshus är kommunens bostadsbolag som är certifierat för Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO-standarden. Gislaveds kommun är en välmående kommun med ett aktivt näringsliv beläget vid Nissan. Detta tillsammans med ett variationsrikt föreningsliv gör Gislaved intressant för företagsetableringar och som bostadsort. Läs mer på www.gislavedshus.se

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se