Tillbaka till nyhetslista
8 May 2014

Pressrelease: Svenska Stadsnät i Nynäshamn utökar fibersatsningen och tecknar avtal med Nynäshamnsbostäder

Pressrelease: Svenska Stadsnät i Nynäshamn utökar fibersatsningen och tecknar avtal med Nynäshamnsbostäder

Svenska Stadsnät Nynäshamn AB har tecknat avtal med AB Nynäshamnsbostäder om fibersatsning för bostadsbolagets fastigheter som en del i satsningen att bygga det nya digitala Sverige.

Avtalet innebär att Svenska Stadsnät Nynäshamn AB med ett öppet och konkurrensneutralt nät bygger ut infrastrukturen till Nynäshamnsbostäder i kommunens olika orter. Genom Skanova - ägare av Sveriges största öppna nät och TeliaSonera-koncernens övriga infrastruktur kombinerat med denna satsning kan maximal nytta och effektivitet skapas för Nynäshamns kommun.

– Vi är mycket glada att få ett fortsatt och ökat förtroende av Nynäshamnsbostäder att bygga framtidens IT-infrastruktur. Stadsnätet har alltid tagit ansvar för utbyggnad i alla delar av Nynäshamns kommun och utbyggnaden kommer starta i Stora-Vika och Nynäshamn parallellt för att sedan fortsätta till övriga orter där Nynäshamnsbostäder har fastigheter, förklarar Gustav Fagerlind, vd Svenska Stadsnät Nynäshamn.

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef Skanova, 070-637 27 71

Svenska Stadsnät AB är ett eget bolag inom TeliaSonera koncernen vars operativa styrning sker via TeliaSonera Skanova Access AB. Den 1 juni i år förvärvade Svenska Stadsnät AB samtliga aktier i Nynäs stadsnät AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till kommuner, företag och hushåll.
Läs mer på www.svenskastadsnat.se

TeliaSonera Skanova Access AB är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer.
Läs mer på www.skanova.se