Tillbaka till nyhetslista
19 Mar 2014

Pressrelease: Svenska Stadsnät förvärvar Kvänum Energis fibernät

Pressrelease: Svenska Stadsnät förvärvar Kvänum Energis fibernät

Svenska Stadsnät AB har förvärvat Kvänum Energis fibernät. Förvärvet är ett led i Svenska Stadsnätskoncernens samarbete med Vara kommun. Förvärvet skapar möjligheter att fibrera Vara kommun på ett kostnadseffektivt sätt.

 I dialog och samverkan kommer därmed Svenska Stadsnät att vidareutveckla Vara kommun med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

– Vi är glada över förvärvet av Kvänum Energis nät. De har byggt sitt nät under de senaste 10 åren men ser nu möjligheten att genom en försäljning bidra till en ökad fibrering av Vara kommun. Detta kommer också bli ett led för Vara kommun att uppfylla bredbandsmålen om höghastighetsuppkopplingar, säger Ove Alm, ordförande för Svenska Stadsnät AB.

– Vi ser det som en stor möjlighet för företagen och de boende i kommunen att få en bredbandsuppkoppling via fiber, förklarar Thomas Kvist, vd Kvänum Energi AB.
Förvärvet innebär att Svenska Stadsnät går in i rollen som nätbyggare och lokalt stadsnät i Vara kommun och tillsammans med sina övriga delar utvecklar Vara kommuns infrastruktur och tjänster för bredband.

– Vi är givetvis glada att vårt stadsnätskoncept kan utveckla Vara kommun. Förvärvet är ett led i flera lokala samarbeten, där vi bl.a. kommer skriva ett samarbetsavtal med energibolaget avseende underhåll och utbyggnad av vår infrastruktur berättar Mats Devert, vd för Svenska Stadsnät AB.

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71
 

Kvänum Energi är ett medlemsägt energibolag i Vara kommun med 5000 hushåll anslutna till sitt elnät. Förutom distribution av el omfattar verksamheten entreprenader och olika uppvärmningar inom energiområdet.

Svenska Stadsnät AB skall som långsiktig aktör äga och driva samt utveckla öppna stadsnät med lokal förankring i Sveriges kommuner till nytta för kommunernas invånare och företag. Idag äger företaget stadsnät i nio kommuner från Nynäshamn i norr till Svalöv i syd.

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se