Tillbaka till nyhetslista
3 Jun 2014

Pressrelease: Skanova förvärvar Gnesta stadsnät AB

Pressrelease: Skanova förvärvar Gnesta stadsnät AB

Skanova som äger Sveriges största öppna nät har efter beslut i Gnesta kommunstyrelse tecknat avtal om förvärv av nätinfrastruktur och utbyggnad av fibernätet i kommunen. I dialog och samverkan kommer Skanova att vidareutveckla Gnesta kommun med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Nätet som har förvärvats blir en bra grund för en storskalig fiberutbyggnad till villor, flerbostadshus och företag i hela kommunen. Skanova satsar både på att bygga ut för företag och privatpersoner i centrala Gnesta och att ansluta byalag, fiberföreningar och mindre samhällen med fiber i hela kommunen.
Att nätet är öppet innebär att operatörer kan hyra in sig, på lika villkor, och erbjuda bredbandstjänster till hushållen och företagen i kommunen.

– Vi är givetvis glada att Skanova har fått förtroendet att utveckla Gnesta kommuns infrastruktur. Förvärvet är ett led i flera lokala samarbeten som bidrar till en ökad fibrering av Gnesta kommun – både för privatpersoner och företag. Detta kommer också bli en del i att Gnesta kommun uppfyller bredbandsmålen om höghastighetsuppkopplingar, säger Ove Alm.

– Det här känns riktigt bra. Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernätet. Med TeliaSonera och dess bolag Skanova som ny ägare får Gnesta kommun det som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad - finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Avtalet med Skanova ger oss de bästa möjligheterna att nå bredbandsmålet och förse kommunens invånare och företag med snabb bredbandsuppkoppling över ett öppet fibernät, förklarar, Nils-Erik Selin kommunchef Gnesta.

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se