Tillbaka till nyhetslista
27 Nov 2014

Nya möjligheter med förbättrade Skanova Service

Nya möjligheter med förbättrade Skanova Service

Den 16 februari 2015 säljstartar vi förbättrade Skanova Service och du får flera nya möjligheter att erbjuda dina kunder en snabbare felavhjälpning.

Skanova Service förbättras inom tre områden:

1. Utökad funktionalitet i alla servicepaketen

Alla servicepaket kommer innehålla felsökning och felavhjälpning av fastighetsnät i företagsbyggnader. Det betyder att du får en lösning där Skanova felsöker och åtgärdar hela förbindelsen. Du felanmäler som vanligt i SCC och kommer alltid att få en fråga om Skanovas tekniker får arbeta i fastighetsnätet där din kund finns. Förfrågan i SCC införs för att din kund ska få tillbaka dina tjänster snabbast möjligt.

I och med att servicepaketen innehåller felsökning och felavhjälpning i fastighetsnät så tas Arbifas Service Koppar och Arbifas Service Fiber bort. För Arbifas Koppar2 tas funktionen Arbifas Service Koppar bort i produktvarianten. Hur migrering av befintliga förbindelser med Arbifas Service och Arbifas Koppar2 går till beskrivs på skanova.se

2. Singelservice som komplement i serviceportföljen

Vi introducerar tre varianter av singelservice som du beställer i SCC när du felanmäler

 • Singelservice Nästa dag
  Felet du anmäler idag är åtgärdat nästa dag- service anpassad för dina privatkunder

 • Singelservice 8 timmar
  Felet du anmäler är åtgärdat inom 8 timmar under servicetid, alla dagar 07.30-18.00
  - service anpassad för dina företagskunder
   
 • Singelservice Direkt
  Vid särskilt brådskande felsituationer
  - ring före beställning för information om snabbast möjliga åtgärd.

Läs mer om utökad funktionalitet och singelservice skanova.se/service-erbjudande

3. Ökad pålitlighet med geografisk täckning

För att förbättra serviceprecisionen inför vi geografisk täckning för servicepaket och singelservice.

Det innebär att alla servicepaket och singelservicevarianter inte kommer kunna nybeställas överallt i Sverige. Det är bara en mindre del av alla förbindelser som berörs av detta och du kommer fortfarande kunna beställa servicepaket och singelservice på mer än 80 % av alla aktiva förbindelser i landet. En kartbild och en listning med möjlig servicenivå per stationsområde ser du på skanova.se.

Läs mer om geografisk täckning för Skanova Service skanova.se/service-geografisk