Tillbaka till nyhetslista
28 May 2014

Nu pågår samråd för nytt teknikutrymme i Glömsta, Huddinge.

Nu pågår samråd för nytt teknikutrymme i Glömsta, Huddinge.

Fram till den 27 juni 2014 pågår samråd för att beställa plats i teknikutrymme som är planerat att användas för accesser i området Glömsta, Huddinge.

Idag finns dock inget beslut om vilket eller vilka områden som teknikutrymmet kommer att betjäna i framtiden. Det befintliga nätet i området påverkas inte i nuläget men kan komma att beröras senare.

Information på skanova.se om ändringar och arbeten i Skanovas nät

Information om aktuellt och kommande samråd finns under Produkter & Nät, Ändringar & arbeten i Skanovas nät och webbsidan Teknikutrymmen, där du kan även läsa om övriga ändringar och arbeten i nätet.  Notera att du måste vara inloggad för att kunna se webbsidorna under Ändringar & arbeten i Skanovas nät.