Tillbaka till nyhetslista
22 Oct 2014

Nu förbättrar vi Skanova Service

Nu förbättrar vi Skanova Service

I februari 2015 får du nya möjligheter att erbjuda dina kunder en snabbare felavhjälpning. Då säljstartar vi vårt förbättrade serviceerbjudande med en vidareutveckling av produkten Skanova Service.

Utökad funktionalitet i servicepaketen

Vi utökar funktionaliteten i alla servicepaket att även inkludera felsökning och felavhjälpning i fastighetsnät i företagsbyggnader. Det utökade innehållet i servicepaketen gör att du får en lösning där Skanova felsöker och åtgärdar hela förbindelsen.

Samtidigt utgår produktvarianterna Arbifas Service Koppar och Arbifas Service Fiber som idag innehåller denna funktionalitet. Har du idag förbindelser med Arbifas Service, utan ett servicepaket, kommer dessa automatiskt att få Servicepaket 1 i en migrering i samband medsäljstarten i februari av Skanova Service.

Du som köpt Arbifas Koppar2 och på så sätt fått funktionen Arbifas Service Koppar kommer också få Servicepaket 1 på den förbindelsen, om förbindelsen inte redan har ett servicepaket. Från och med februari kommer du behöva komplettera med ett servicepaket på nya förbindelser för att få samma funktionalitet som tidigare.

Singelservice som komplement i serviceportföljen

Vi introducerar en ny produktvariant inom Skanova Service: Singelservice som du kan beställa när du gör en felanmälan. Singelservice är möjlig att beställa året runt när vi har ett normalt serviceläge i vårt nät.

Ökad pålitlighet med geografisk täckning

Med produkten Skanova Service nya geografiska täckning kommer serviceprecisionen öka på förbindelser med servicepaket. Det innebär också att alla serviceprodukter inte kommer kunna nybeställas överallt i Sverige. Service med kort felavhjälpningstid kan inte beställas i områden dit restiden för teknikerna är för lång för att serviceuppdraget ska hinna utföras i tid.

Mer information

Mer information om vårt förbättrade serviceerbjudande kommer under november.

Läs mer om Skanova Service