Tillbaka till nyhetslista
11 Nov 2014

Leverans av Kopparaccess till bostäder

Leverans av Kopparaccess till bostäder

Finns telefonjacket kvar i din kunds bostad?

Ett ökande antal borttagna telefonjack i bostäder men även fastighetsnät av koppar som bytts ut till fiber utan att det har blivit registrerat, skapar oklarheter och förseningar vid leveransen. Ibland uppmärksammas inte det borttagna telejacket eller kopparnätet förrän vid en reklamation. 

Enkel och Komplex installation

Leverans av Kopparaccesser till bostäder kan göras på två sätt, som en Enkel installation med ett förhandsuppkopplat kopparpar eller som en Komplex installation där koppling i accessnätet utförs. Det är de Enkla installationerna som blir problematiska om förändring skett i fastighetsnätet eller telefonjack saknas, eftersom teknikern i dessa fall bara kopplar på telestationen.
 

Om telejack saknas i fastigheten

Det här gör att om du får veta av din slutkund att telejack eller kopparledning i fastigheten saknas och du beställer en Enkel installation så tag kontakt med Skanova Kundservice så beställningen kan göras om till en Komplex installation. Då kommer problem undvikas vid leveransen och din kund får Kopparaccessen på utlovad leveransdag.
 

Har du frågor?

Kontakta Skanova Kundservice på 0771-81 60 00, val 1,1 eller via mejl kundservice-koppar@skanova.se