Tillbaka till nyhetslista
25 Jun 2014

Information om samråd inför planerade produktförändringar

Information om samråd inför planerade produktförändringar

Fram till den 31 augusti 2014 inbjuder Skanova till samråd angående produktförändringar för Skanova Inplacering, Skanova Extern Anslutningskabel Koppar och Skanova Felsamordning Kopparaccess.

Skanova Inplacering Standard och Skanova Inplacering Premium

För att effektivare kunna utforma befintliga och framtida energisystem i våra tekniklokaler avser vi att införa nya temperaturintervall. Energisystemen kommer därmed att kunna drivas mer effektivt, miljövänligt och anpassat till dagens utrustningskrav.

Skanova Inplacering Standard

Föreslagna temperaturintervall för produkten är en anpassning och harmonisering av de befintliga
temperaturer som gäller för produkten Skanova Samlokalisering.

Skanova Inplacering
Standard
Enligt befintlig
produktspecifikation
Förslag till nya temperaturer
Kylsystem med kylmaskin Rumstemperaturen hålls inom15-24 °C (årsmedelvärde)

5 - 35°C

Kylning med fläkt Rumstemperaturen hålls inom
10-25°C (årsmedelvärde)
5 - 40°C

 

Skanova Inplacering Premium

Sedan produkten utvecklades 2001 har förutsättningarna för datautrustningens krav på
omgivande temperatur förändrats och det föreslagna temperaturintervallet är en anpassning till
moderna normer. 

Skanova Inplacering
Premium
Enligt befintlig
produktspecifikation
Förslag till nya temperaturer
Klimatsystem med
lågimpulsdon
Rumstemperaturen hålls inom 22 ± 2 °C

18 - 27°C

Forcerad kyla (datagolv) Lufttemperaturen under
datagolvet hålls inom 20 ± 2 °C
18 - 27°C

Skanova Extern Anslutningskabel Koppar

Vi avser att upphöra med separata servicepaket för produkten Skanova Extern Anslutningskabel Koppar och kommer istället att åtgärda eventuella fel på förbindelsen enligt den servicenivå som den felanmälda kopparaccessen har.

Skanova Felsamordning Kopparaccess

Eftersom det inte under de senaste åren funnits någon efterfrågan på produkten Skanova Felsamordning Kopparaccess kommer produkten att säljstoppas från 2014-10-01.

Mer information eller synpunkter

Vill du ha mer information eller har synpunkter på produktförändringarna i det här samrådet mejla till Skanovas kundservice: skanova-kundservice@skanova.se. Märk gärna mejlet ”samråd” samt produkten/produkterna ditt ärende gäller.