Tillbaka till nyhetslista
13 May 2014

Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag

Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag

Från och med den 22 maj erbjuder Skanova två nya produkter.

Den 22 maj startar försäljningen av produkterna Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag. Med de nya produkterna kan ett helhetserbjudande skapas och fler kundgrupper bearbetas där Skanova byggt Fiber Villa.

Fiber Lägenhet är en singelfiber utvecklad för lägenheter i flerfamiljshus och Fiber Småföretag är en singelfiber utvecklad för fastigheter med företagslokaler. Läs mer om produkterna på www.skanova.se

Följande avtalsdokument finns framtagna för Fiber Lägenhet respektive Fiber Småföretag:

 • Produktbilaga
 • Produktspecifikation
 • Prislista
 • Adressanslutning
   

Med anledning av säljstarten har även följande avtalsdokument uppdaterats:

 • Produktbilaga för Skanova Service, ver 4.0
 • Prislista för Skanova Service, ver 8.0
 • Produktbilaga för Skanova Expressleverans, ver 3.0
 • Produktbilaga för Stationskabel Fiber ODF, ver 2.0
 • Prislista för Fiber Villa, ver 12.0
   

Priset på Stationskabel Fiber ODF har sänkts. Prislistan,ver 2.0, har därmed uppdaterats. Avtalsdokumenten finns på www.skanova.se under Produkter & Nät/ Dokumentation.

Dokumentet Komplement till Skanovas Referenserbjudande är uppdaterad, ver 9.0. Dokumentet hittar du på www.skanova.se, under Produkter & Nät/Dokumentation, se under fliken Övrigt.

Alla ändringar gäller från 2014-05-22.