Tillbaka till nyhetslista
13 Nov 2014

Avtalsändringar för Skanova Service och Skanova Fiber 2009

Avtalsändringar för Skanova Service och Skanova Fiber 2009

I mitten av februari 2015 säljstartar vi vårt förbättrade serviceerbjudande där du får möjlighet att erbjuda dina kunder en snabb felavhjälpning. Från den 1 december sänks engångsavgiften på Skanova Fiber 2009 när Skanova har en anslutningspunkt på fastigheten.

Skanova Service och Skanova Arbifas 

Den 16 februari 2015 startar försäljningen av vår förbättrade produkt Skanova Service. Följande förändringar kommer du se:

 • Funktionaliteten i alla servicepaketen utökas till att även inkludera felsökning och felavhjälpning i fastighetsnät i företagsbyggnader. Felsökning och felavhjälpning i fastighetsnät finns idag inom produkten Skanova Arbifas. I och med att funktionaliteten nu ingår i servicepaketen hänvisar vi till dessa istället och då får du förhöjd service på hela sträckan fram till din kund.
   
 • Tre nya produktvarianter av Singelservice kan beställas i samband med att du felanmäler en förbindelse.
   
 • Ökad pålitlighet med geografisk täckning.
   

Följande avtalsdokument har uppdaterats och gäller från och med 16 februari 2015:

 • Produktbilaga för Skanova Service, version 4.0
 • Produktspecifikation för Skanova Service, version 2.0
 • Prislista för Skanova Service, version 4.0
 • Ortslista för Skanova Service, bilagan upphör
 • Produktbilaga för Skanova Arbifas, version 3.0
 • Produktspecifikation för Skanova Arbifas, version 3.0
 • Prislista för Skanova Arbifas, version 3.0

Mer information om vårt förbättrade serviceerbjudande finns på www.skanova.se, se under produktsidan för Skanova Service.

Skanova Fiber 2009
Engångsavgiften sänks för Skanova Fiber 2009 när Skanova har en anslutningspunkt på fastigheten. Det nya priset finns tillgängligt i vår kundportal från den 1 december 2014.

Prislistan för Skanova Fiber 2009, version U, har uppdaterats.

Alla avtalsdokumenten finns på www.skanova.se under Produkter & Nät/Avtal & dokument.